Correspondentieadres


Abonneeadministratie


Servicedienst CAI BleiswijkTariefsaanpassing 2019:

Het abonnementstarief wordt per 1 januari 2019 gewijzigd van € 14,25 naar € 14,75 euro inclusief btw per maand.
De verhoging van het abonnementstarief is gevolg van de stijging van het algemene kostenpeil, maar met name veroorzaakt door de stijging van de kosten voor de programmarechten.


Schotel